Tag: พวกขี้เมา

หวาก หรือน้ำตาลเมา

หวาก หรือน้ำตาลเมา บทสนทนาระหว่างผมและคุณลุงที่กำลังจะปีนต้นตาล ผมตั้งคำถามกับแกว่า ทำไมถึงมีกระบอกไม้ไผ่อยู่บนยอดตาล ? คุณลุงตอบมาปนรอยยิ้มว่า "น้ำที่ออกจากลูกตาลจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไง ถ้าไม่ใช่น้ำตาล" หลังจากสุดเสียงคำตอบของคุณลุง แกก็รีบปีนต้นตาลอย่างชำนาญ...