Tag: WOODSTOCK

WOODSTOCK 50 เชิญชวนชุมชนแห่ง VERNON ให้โอบรับจิตวิญญาณแห่งสันติภาพ

WOODSTOCK 50 เชิญชวนชุมชนแห่ง VERNON ให้โอบรับจิตวิญญาณแห่งสันติภาพและความรักที่คาดการณ์ไว้สำหรับเทศกาลครบรอบ 50 ปี เจ้าภาพเปิดบ้าน สาบานว่าจะจ้างคนในท้องถิ่น อาจจัดงานในอนาคตที่ Racinom...